خبرگزاری داروسازی ایران
اخبار دارو و داروسازی، سلامت و پزشکی

رابطه بین سلبرکس (سلکوکسیب) و اختلال در دریچه های قلبی

۱۰۲

یک مطالعه ی چهار ساله در مورد داروی پر مصرف و پر طرفدار سلبرکس یا سلکوکسیب Celebrex نشان می داد که این دارو بیشتر از سایر داروهای هم دسته موسوم به NSAIDs برای قلب مضر نیست. اما

به گزارش خبرگزاری داروسازی ایران نتایج بررسی دانشگاه Vanderbilt نشان می دهد که بین مصرف سلبرکس و کلسیفه شدن دریچه های قلبی رابطه ای وجود دارد.

این مطالعات نشان می دهد که سلبرکس باعث کلسیفیکاسیون سلول های درچه های میترال و آئورت و انسداد دریچه آئورت می گردد.

این تحقیق میکس گذشته و آینده نگر نشان داد که سلبرکس یا سلکوکسیب 20 درصد این موضوع را افزایش می دهد.

heart valves calcification
دریچه سه لختی کلسیفه شده

celebrex

در سال 2016 مقاله ای در New England Journal of Medicine نوشته بود که سلبرکس بیشتر از ناپروکسن و ایبوپروفن سمیت قلبی ندارد اما این تحقیق جدید که در Journal of the American College of Cardiology (JACC) چاپ شده عکس این قضیه را ثابت می کند.

لازم بذکر است که سه نوع دریچه قلبی اصلی وجود دارد: دریچه دو لختی یا میترالریال سه لختی و دریچه آئورتی

اصل مقاله:

Meghan A Bowler, Michael A Raddatz, Camryn L Johnson, Brian R Lindman, W David Merryman.
Celecoxib Is Associated With Dystrophic Calcification and Aortic Valve Stenosis.
JACC: Basic to Translational Science Feb 2019, 285; DOI: 10.1016/j.jacbts.2018.12.003.

نظرات بسته شده است.