کلاس جدیدی از داروهای پایین آورنده کلسترول برای کسانی که استاتین ها را نمی توانند مصرف کنند

به گزارش مجله تخصصی داروسازی، آر ایکس نیوز، از مقاله ای منتشر شده در N Engl J Med 2019 کلاس جدیدی از داروهای پایین آورنده کلسترول به بیمارانی که از داروهای دسته استاتین ها (مانند آتورواستاتین) به خاطر عوارض جانبی نمی توانند استفاده کنند، کمک می کند.

بمپدوئیک اسید bempedoic acid سردسته ی این کلاس جدید از داروهای ضد کلسترول است.

یافته ها از مطالعات عظیمی که در مورد ایمنی و کارایی bempedoic acid به عنوان داروی خوراکی کاهنده کلسترول که با مکانیسمی متفاوت عمل می کند، بسیار رضایت بخش بوده است.

این دارو توانایی ساخت کلسترول توسط بدن را بلاک کرده و در حال حاضر تاییدیه اروپا را گرفته است و به دسته ای با نام ATP Citrate Lyase Inhibitor تعلق دارد.

Like statins, bempedoic acid works by blocking a key enzyme used by the body to make cholesterol, in this case an enzyme called ATP-citrate lyase.

منبع:

Kausik K Ray, Harold E Bays, Alberico L Catapano, Narendra D Lalwani, LeAnne T Bloedon, Lulu R Sterling, Paula L Robinson, Christie M Ballantyne.
Safety and Efficacy of Bempedoic Acid to Reduce LDL Cholesterol.
N Engl J Med 2019; 380:1022-1032. doi: 10.1056/NEJMoa1803917.

غلامرضا ابری – دکتر داروساز – دانشگاه تهران – همکار نویسنده در سایت pharmacy today

bempedoic acidاستاتین هابمپدوئیک اسیدداروهای جدیدکلسترول