منیزیوم در کاهش استرس و درمان بیخوابی موثر است

اثر منیزیوم

به گزارش آر ایکس نیوز از سایت داروسازی در وب، محققان انگلیسی به تازگی دریافته اند که منیزیوم در کاهش استرس و اضطراب و بهبود کیفیت خواب موثر است.

منیزیوم یکی از مهمتریم مواد معدنی بدن است که در ساختمان بسیاری از آنزیم ها و هورمون ها نقش دارد و در واکنش های بیوشیمیایی بدن مهم است.

مخققان مکانیسم اثر منیزیوم در کاهش استرس و بهبود خواب را کاهش هورمون کورتیزول و افزایش میزان ماده GABA میدانند.

لینک خبر و جزئیات: منیزیوم : برای کاهش استرس و خواب خوب مفید است

 

غلامرضا ابری – دکتر داروساز – دانشگاه تهران – همکار نویسنده در سایت pharmacy today

استرسبیخوابیخواص منیزیوممنیزیوم