تولید جوجه های مقاوم به آنفلوآنزا

دانشمندان انگلیسی با مهندسی ژنتیکی و دستکاری ژنی موفق به تولید جوجه هایی شده اند که در برابر آنفلوآنزا یا فلو مقاوم هستند.

شاید این کشف راهی باشد برای جلوگیری از اپیدمی یا پاندمی های فلو در انسانها و حیوانات.

جزئیات این خبر را در لینک زیر بخوانید:

آنفلوآنزا : شاید با دستکاری ژنتیکی ریشه کن شود!

غلامرضا ابری – دکتر داروساز – دانشگاه تهران – همکار نویسنده در سایت pharmacy today